The renewable materials company

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vi använder och utvecklar vår kompetens inom förnybara material både för att möta kundernas behov och många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många produkter tillverkade av icke förnybara material och ger ett mindre kolavtryck.

Division Packaging Solutions utvecklar fiberbaserade förpackningslösningar och finns i alla steg i värdekedjan från massaproduktion, material- och förpackningstillverkning till återvinning. Vi erbjuder lösningar till ledande konverterare, varumärkesägare och detaljister och hjälper dem att optimera sina resultat, minska totalkostnaden och öka försäljningen.

Vad kommer att
krävas av din
förpackning år 2017?

Läs våra Viewpoint-rapporter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i en giltig email address

Intelligent Packaging

Intelligent Packaging reinforces packaging with connectivity tags, readers, smart phone applications and scalable cloud-based software solutions. Our solutions help you to digitalize your business via packaging throughout the supply chain. Read more