Stora Enso Packaging – förnyelsebara förpackningar i wellpapp

Förpackningar och emballage blir allt viktigare för alla sorters produkter. Vi på Stora Enso Packaging tillverkar smarta och helt förnyelsebara förpackningar i wellpapp, ett material som inte innebär någon onödig miljöpåverkan.

Minimalt spill och låga transportkostnader garanteras genom att vi optimerar dina förpackningar efter innehållet. Hos Stora Enso Packaging finns massor av förpackningsdesigners som ser till att dina förpackningar blir så lönsamma, hållbara och säljande som möjligt. 

Vad kommer att
krävas av din
förpackning år 2016?

Läs våra Viewpoint-rapporter