Helt naturligt att ersätta plast med well

Även en så traditionell bransch som plantskolor måste se över sin logistik då och då. Vi besökte Södra Skogsägarnas plantskola i Falkenberg, där man numera packar sina plantor i wellådor. Efter att ha använt plast i decennier var förväntningarna naturligt nog extra höga.

Södra Skogsägarna har två plantskolor, i Falkenberg och Tingsryd. Här odlas främst gran, men även lite tall och övriga träd. Varje år sår man in, som det heter, 50 miljoner plantor. Om man då betänker att det finns en marknad för omkring 300 miljoner plantor i Sverige varje år så förstår man att Södra Skogsägarna är rätt bra rotade i branschen.

Under högsäsongen på våren och försommaren jobbar 60–70 personer på de båda plantskolorna. 

 

Täckrotsplantor har blivit standard

Södra Skogsägarna producerar två typer av plantor: täckrotsplantor och PluggPlusEtt, som är en form av barrotsplantor. PluggPlusEtt-plantorna sås i kruksätt och planteras därefter ut på vanliga lantbruksfält, där de växer under två somrar tills de är färdiga för hygget.

Täckrotsplantorna, däremot, står kvar i kruksätten under hela sin tid i plantskolan. När de efter cirka ett och ett halvt år nått en höjd på 35 centimeter planteras de ut på hygget. 

 

Leverera plantor i well – går det?

I Södra Skogsägarnas växthus växer täckrotsplantorna i kruksätt av plast, där det ryms 40 i varje. Fram tills för några år sedan ställdes sätten sedan i ramar som staplades, täcktes över och hämtades upp av lastbilar för vidare transport ut till hyggena.

Plantören fäste därpå sättet i sitt bälte och planterade, och när allt var klart gick sätten i retur till Södra Skogsägarna. Kedjan fungerade utmärkt – åtminstone i teorin.

– Vilken industri det än rör sig om så vill man ju optimera sina processer, säger Johan. Efter en omfattande översyn av vår logistik kom vi fram till att vi borde hitta ett alternativ till plastsätten. Plantörerna tyckte att det var jobbigt med returerna och de hanterades inte alltid så varsamt.

Det var här Stora Enso Packaging kom in i bilden. Skulle man kunna använda wellådor som ersättare till plastsätten? Södra Skogsägarna ställde upp höga krav: wellen måste klara mycket tuffa omständigheter med såväl minusgrader som fukt.

– En planta är ju alltid mer eller mindre fuktig, fortsätter Johan. Först förvaras den i kyl eller frys, sedan transporteras den ut till hygget för plantering. Emballaget utsätts för många olika miljöer under resans gång.

Efter en del experimenterande nådde Stora Enso Packaging fram till en låda för 160 plantor, som plockas ur kruksätten innan de lämnar plantskolan. Förutom lådorna har Stora Enso Packaging även levererat lådresare till Tingsryd och Falkenberg.

– Eftersom vi slipper returerna skapar wellådorna även möjlighet att sälja plantor direkt till slutkunder, säger Johan. De kan köras ut med en vanlig budbil.

Mer om Södra Skogsägarna hittar du på www.sodra.com