Wellpapp viktigt i kampen mot matsvinnet

EU-parlamentet har utsett 2014 till det europeiska året mot matsvinn, med det långsiktiga målet att halvera svinnet till 2025. Wellpapp är en av lösningarna.

Problemet är utbrett. Konsumenterna är de största syndarna, men svinnet förekommer i hela kedjan, från produktion till distribution och i butikerna. FN bedömer att hisnande en miljard ton mat går till spillo varje år.

EU-kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp av aktörer från hela livsmedelskedjan som ska få bukt med matsvinnet. Återförsäljare och detaljhandelsföreningar från hela Europa har ingått en frivillig överenskommelse om att minska matslöseriet.

Förpackningsindustrin, och särskilt wellpapp, har en viktig roll i sammanhanget, enligt FEFCO, branschorganisationen för wellpapptillverkare i Europa.

Förpackningar av wellpapp skyddar inte bara maten. Dess tryckbarhet gör också att instruktioner på förpackningarna kan förhindra skador på maten under resan. Wellpappens mångsidighet gör det dessutom enklare för förpackningsdesigners att utveckla nya smarta lösningar som kan minska svinnet.

 

Välanpassade transportförpackningar viktiga

Mattias Eriksson är doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet. I tre år har han forskat på matsvinn i svenska butiker.

– Frukt och grönt står för den största andelen av butikssvinnet eftersom varorna är känsliga och relativt billiga per kilo, säger Mattias. Andra färskvaror med kort hållbarhet står också för en stor del. Välanpassade transportförpackningar fyller en viktig funktion genom att ta maten oskadd från producent till butik.

Martin Hörberg är förpackningsansvarig på ICA Sverige, som jobbar aktivt med produktutveckling för att minska matsvinnet. Han ser många fördelar med wellpapp i det sammanhanget:

– Wrap around-tråg är till exempel bättre än öppna brickor för mejeriprodukter som kvarg och crème fraiche. Wellpapp fungerar också bra i djupfryst miljö.

Ökat samarbete är enligt Martin en av nycklarna till minskat matsvinn.

– På ICA samarbetar vi kontinuerligt med våra leverantörer och övriga aktörer i svensk dagligvaruhandel. Vi har bland annat hjälpt till att ta fram en förpackningsguide tillsammans med dagligvarubranschens representanter.