Högkvalitativ liner och fluting
som lever upp till dina krav

Stora Enso Packagings bruk i Ostroleka i Polen är Europas ledande och mest moderna tillverkare av liner och fluting från återvunnen fiber.

Nyligen har man investerat 285 miljoner euro i en ny pappersmaskin, som tillsammans med ett nytt, eget kraftverk har gjort bruket ännu mer konkurrenskraftigt inom återvunnen containerboard.

Riktigt hög styrka
– och låg vikt

Tack vare den stora investeringen i den nya pappersmaskinen kan Ostroleka erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa containerboardmaterial – och vi är väl förberedda på att möta tuffa kvalitetskrav från dig.

Vår nya, återvunna liner och fluting kombinerar riktigt hög styrka och tålighet med låga gramvikter. Det ger oss möjlighet att få fram exakt rätt vikt och specifikationer för dina förpackningsbehov.

I en värld där kunder och konsumenter kräver lättare och förnybara förpackningar, men trots det inte vill kompromissa med kvaliteten, är containerboard från Ostroleka den perfekta lösningen för de flesta ändamål.

Överlägsen släthet och funktionsduglighet

Bland de många tekniska egenskaperna som gör Ostrolekas containerboard bättre än konkurrerande material märks den unika torkprocessen, där papperet torkas från båda sidor. Det ger materialet en överlägsen släthet.

För dig och övriga konverterare kommer den höga kvaliteten och styrkan hos materialen att öka effektiviteten i din wellpapproduktion. Omfattande tester har visat att funktionsdugligheten är mycket högre än hos jämförbara material från andra tillverkare.

Ännu bättre leveranssäkerhet och material

Genom den storskaliga investeringen i Ostroleka tar Stora Enso Packaging ett starkare grepp om tätpositionen och erbjuder dig överlägsna containerboardmaterial. Vi har också möjlighet att agera proaktivt för att hitta exakt rätt lösning för dig. Vi har med den nya pappersmaskinen även blivit väsentligt mindre beroende av externa leverantörer, vilket för dig innebär en ännu bättre leveranssäkerhet och att vi kan anpassa och utveckla våra material precis som vi vill för att passa dina behov.

Därför ska du välja liner och fluting från Ostroleka

Kvaliteten hos vår återvunna liner och fluting från Ostroleka blir uppenbar om du tittar och känner på materialprov från oss. Ur en mer rationell synvinkel är följande egenskaper den viktigaste skillnaden mot konkurrenterna: en hög funktion och tålighet genom hela produktions- och logistikkedjan, en jämn yta, en ytterst hög staplings- och sprängstyrka, en överlägsen planhet och en hög formstabilitet. Materialen tillverkas dessutom från 100 % återvunnen fiber, vilket gör både dig och miljön till vinnare.

Vi tar hand om återvinningen

Vid Ostroleka har vi även byggt upp vårt eget återvinningssystem för att effektivt ta hand om våra kunders spill i form av fiberbaserade material. Vår storskaliga återvinning spelar en viktig roll i förbättrandet av avfallshanteringen och returpappersanvändandet i Polen.