e-TALES skräddarsytt för e-handel

​e-TALES by Stora Enso är tjänster och produkter som är utformade för att möta det växande behovet av skräddarsydda förpackningslösningar. E-handeln utvecklas i rasande takt vilket ställer höga krav på online-återförsäljarna både gällande förpackningar och logistik men även på kundupplevelse.

Vårt erbjudande e-TALES har därför utvecklats i samverkan med intressenter i hela värdekedjan, och säkerställer att behoven hos tillverkare, återförsäljare, logistik och kunder är uppfyllda.

Skapar värde för konsument och återförsäljare

e-TALES-portföljen innehåller en mängd olika funktioner som är utformade för att förbättra konsumentens upplevelse. Exempel på funktioner är enkel öppning och enkel återförslutning för retur, specialanpassade förpackningar för kostymer och klänningar, handtag för smidig bärning och återanvändbara presentförpackningar. Portföljen innehåller också flexibla lösningar för också ökad varumärkesexponering.

e-TALES kategorier

e-TALES är indelade i tre underkategorier: förpackningar, verktyg och tjänster. Var och en av dessa underkategorier delas sedan in i produkt- eller tjänstefamiljer.

  

Vill du veta mer om e-TALES?

Ring eller mejla till din kontaktperson hos Stora Enso.

Alla kontaktuppgifter hittar du här.