Förpackningar för elektronik

Dagens anslutna konsumenter har mycket att säga till om, och kan enkelt jämföra produkter och priser på den extremt konkurrensutsatta detaljhandelsarenan. Dessutom är hemelektronik ett av segmenten med störst andel onlineförsäljning. Fysiska återförsäljare går samman för att behålla sin ställning på den fragmenterade marknaden. Onlineåterförsäljare har växt sig starka och gör anspråk på en allt större del av konsumenternas plånböcker. Det är centralt med en effektiv logistik i hela värdekedjan, eftersom kostnaderna för leveranskedjan står för en betydande del av totalkostnaden.

Utmaningar

När allt fler konsumenter köper sin hemelektronik online eftersom det är så enkelt att göra jämförelser och hemleveransen oftast ingår, så ställs både tillverkare och återförsäljare inför en allt kraftigare prispress.

Konsumenternas beteenden och tekniken utvecklas i snabb takt, så hastigheten i produktutvecklingen har ökat dramatiskt. Antalet tillgängliga produkter och varianter vid varje givet tillfälle ökar hela tiden.

Enligt Forrester så kommer mer än 50 % av försäljningen inom detaljhandeln i Europa att påverkas av webben 2020, antingen som faktisk onlineförsäljning eller som kombinationer där konsumenten undersöker produkter online och sedan köper den utvalda produkten i butik.

Så kan dina förpackningar vara till hjälp

En effektiv förpackningsautomation kan vara en viktig konkurrensfördel – både när det gäller att snabbt kunna lansera eller omlansera produkter och vara först ut på marknaden med en ny eller förbättrad produkt, och när det gäller att göra produktionen och logistiken mer kostnadseffektiv.

Snabba, flexibla och automatiserade lösningar för plockning och packning kan vara lika viktiga om varumärkesägare ska behålla konkurrenskraften på onlinemarknaden som att ge kunden en premiumupplevelse vid uppackningen hemma.

Förpackningar för hemelektronik är källan till konsumentens första intryck och den första beröringspunkten mellan varumärkesägare och konsument. Därför är förpackningen ett strategiskt verktyg när du ska bedriva varumärkesarbete och bygga upp kundlojalitet.

Läs mer om förpackningsdesign.

Se relaterade case.