Förpackningar för industriell utrustning och komponenter

Marknaden för förpackningar för industriell utrustning påverkas av de allt mer komplicerade globala leverantörskedjorna och längre transporter till OEM-tillverkare. Konkurrensen på olika lågkostnadsmarknader gör att OEM-tillverkare måste ta fram nya strategier och investera i innovation när det gäller produktutveckling, nya affärsmodeller, varumärkesarbete och hållbarhet. En annan växande utmaning gäller piratkopierade produkter som innebär förlorad försäljning för OEM-tillverkare.

Utmaningar

Värdekedjan för industriell utrustning blir allt mer global och kännetecknas av komplicerad logistik.

Tillverkningsföretag försöker begränsa sina kostnader på flera sätt, bland annat via leverantörsstrategier, rationalisering av sortimentet och en minskning av rörelsekapitalet.

De växande problemen med förfalskade komponenter och produkter samt manipulering och återfyllning av originalprodukter påverkar tillförlitligheten hos OEM-tillverkade produkter och varumärken negativt.

Så kan dina förpackningar vara till hjälp

En smart strukturell design kan minska komplexiteten och förpackningsvolymerna, och förbättra transporteffektiviteten. Med hjälp av smarta wellpappinlägg kan produkterna skyddas bättre under transporter och i paketeringsprocessen, och ge kunden en bättre uppackningsupplevelse.

Förpackningar av wellpapp är ett miljömässigt hållbart, kostnadseffektivt och viktsnålt alternativ till träpallar eller väggar som normalt används inom segmentet.

Med intelligenta förpackningar går det att lämna effektiva äkthetsintyg och ge skydd mot manipulering. Dessutom kan de användas för spårbarhet och minska komplexiteten i leveranskedjan.

Läs mer om wellförpackning.

Se relaterade case.