Förpackningar för livsmedel

Återförsäljarnas egna varumärken vinner mark på bekostnad av traditionella varumärken, så att varumärkesägarna måste börja använda innovativa strategier för att behålla sitt försprång, och det här påverkar även varumärken inom förpackade livsmedel. Egna varumärken och premiummärken förväntas ta marknadsandelar av varumärken i mellansegmentet. Varumärkesägare kan använda olika strategier för att hålla sig steget före återförsäljarnas egna varumärken. De kan bland annat bedriva varumärkesarbete, genomföra kampanjer, utveckla nya produkter och förpackningar, och jobba med prissättningen. Olika typer av förpackningar, som primärförpackningar och sekundärförpackningar, kan spela stor roll i den här processen.

Utmaningar

Återförsäljarna får mer att säga till om i takt med att marknaderna blir mer mogna och återförsäljare slår sig samman, till exempel i Finland och Sverige. På tillväxtmarknader som Ryssland har varumärkesägarna en relativt stark position, men trenden är negativ. Oavsett marknad är det viktigt att produkterna framstår som prisvärda om de ska stanna kvar på hyllorna.

Tillväxten inom näthandeln kommer att ändra spelreglerna inom livsmedelshandeln, eftersom den öppnar upp för en helt ny konkurrenssituation. Återförsäljare, onlineaktörer och andra aktörer på marknaden måste anpassa sig till de nya krav som ställs på onlineanpassade lösningar, som en säker och manipuleringsfri livsmedelshantering och en komplicerad logistik.

Återförsäljare och varumärkesägare kämpar om konsumenternas uppmärksamhet i butikshyllorna, och där är förpackningsdesignen central. Sekundärförpackningar kommer att bli allt viktigare som varumärkesbyggare och leda till investeringar i högre tryckkvalitet och särskiljande designlösningar.

Så kan dina förpackningar vara till hjälp

Med en helhetssyn på förpackningsmaterial, design, pallhantering, förvaring och paketeringsprocesser kan varumärkesägare och återförsäljare integrera förpackningarna i prissättningsstrategin, och därmed erbjuda ett större värde till en lägre kostnad.

I designen av onlineförpackningar är det viktigt med materialval, inlägg och strukturell design så att färre produkter skadas och måste kasseras.

Med en hyll- eller displayanpassad förpackning blir det enklare för butikspersonalen att fylla på produkter, vilket ger lägre personalkostnader för återförsäljaren samtidigt som produkterna sticker ut mer på hyllorna.

Läs mer om förpackningsdesign och wellförpackningar.

Se relaterade case.