Förpackningar för papper

Digitaliseringen har förändrat marknaden för pappersprodukter i grunden. Traditionella nyhetstryckerier drabbas när konsumenterna konsumerar allt mer nyheter online. Tryckta tidskrifter påverkas mindre, och det dyker fortfarande upp nya specialmagasin för nischade konsumentgrupper. Kontorsarbetare behöver fortfarande utskrivna dokument, men den digitala tekniken och "gröna" policyer för inköp gör efterfrågan på printpapper lägre. Läsare föredrar fortfarande fysiska böcker framför digitala, och en del marknader har återhämtat sig något efter åratal av nedgångar. Den globala marknaden för pappersförpackningar expanderar på grund av den växande befolkningen och nya konsumentbeteenden.

Utmaningar

Pappersbranschen genomgår en utveckling från tryckt till digital konsumtion, som påverkar efterfrågan på tryckta nyhetstidningar och tidskrifter.

Vissa tryckta segment, som specialmagasin och böcker, har stått emot nedgången bättre och kan i vissa fall till och med visa på tillväxt.

Efterfrågan på kontorsmateriel för utskrifter är också stabil eftersom företag fortsätter att använda papper och utskrifter på kontoret. Detaljhandeln är en annan kategori där tryckt material fortsätter att spela stor roll, och där finns möjligheter till tillväxt när kundtidningar och informationsblad används till att locka konsumenter till butikerna och stimulera efterfrågan.

Så kan dina förpackningar vara till hjälp

De krympande marginalerna inom pappersindustrin gör det viktigt med kostnadseffektivitet i hela värdekedjan för papper. Integrerade paketeringsmaskiner kan hjälpa till att göra packningsprocesserna för till exempel magasin, böcker och kontorspapper mer kostnadseffektiva.

Smarta lösningar för strukturell design och förpackningsmaterial för papper kan minska antalet förpackningstyper som måste lagerhållas och mängden förpackningsmaterial som används, utan att kompromissa med produktskyddet under transporter.

Genom att jobba aktivt med korrekt gradering och balansering av materialen och att tänja på gränserna för fiberbaserade material kan varumärkesägare minska förpackningarnas storlek och vikt utan att kompromissa med wellpappens kvalitet och styrka.

Läs mer om wellförpackning.