The renewable materials company

Stora Enso är en ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper på den globala marknaden. Vi använder och utvecklar vår kompetens inom förnybara material så att våra kunder ska kunna möta utmaningarna på dagens globala marknad för råmaterial. Våra produkter är ett klimatsmart alternativ till produkter tillverkade av icke förnybara material och ger ett mindre ekologiskt avtryck.

Stora Enso har kunder inom allt från förlag, tryckerier, detaljhandel och olika varumärkesägare till byggföretag och konverterare. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material med innovation och utveckling av nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Vårt fokus ligger inom fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovation inom biomaterial och hållbara konstruktionslösningar. Stora Enso har omkring 26 000 anställda i fler än 35 länder och finns noterat på börserna i Helsingfors och Stockholm.

Experten inom innovativa och fiberbaserade förpackningar

Divisionen Packaging Solutions utvecklar fiberbaserade förpackningar och är inblandade i hela värdekedjan, från massaproduktion och produktion av material och förpackningar till återvinning. Våra lösningar används av ledande konverterare, varumärkesägare och återförsäljare till att optimera prestanda, sänka totalkostnaden och öka försäljningen. Tack vare integrationen mellan våra bruk för containerboard och våra konverteringsanläggningar för wellpapp kan vi testa och optimera våra förpackningsmaterial i ett nära samarbete. Vi producerar modern lättviktscontainerboard från nya och återvunna fibrer i Finland och Polen. Vi har konverteringsanläggningar i Sverige, Finland, Ryssland, Polen, Lettland, Estland, Litauen och Kina.