Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Anders Brolin, ansvarig extern F&U och Nils von Essen, marknadsspecialist blev under en av dagarna grillade i heta stolen av Packmarknadens chefredaktör Marcus Petersson.
Under intervjuen beskrevs hur Stora Enso och skogindustrin är med och driver på omställningen till en värld som bygger på mer förnybart och mindre fossilbaserat
På 15-20 års sikt kommer förnybara material ha större marknadsdelar än plast och andra icke förnybara material. Stora Ensos investeringar och satsningar på forskning och utveckling har då lett till framväxt av nya material och applikationer.